...

Nye uddannelser august 2017


Til august 2017 tilbyder Skive Tekniske Skole seks nye erhvervsuddannelser. Du kan læse mere om disse uddannelser, når du klikker på nedenstående links.

Auto

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
En cykel- og motorcykelmekaniker reparerer cykler, knallerter og motorcykler. På skolen lærer du, hvordan du bruger værktøj og maskiner.
KLIK HER

Byggeri

Anlægsstruktør, bygningsstruktøt og brolægger
Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser mv.
KLIK HER

Murer
En murer bygger og vedligeholder huse af sten. På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan de holdes sammen med mørtel og fuge.
KLIK HER

Energi

VVS-energiuddannelsen
Som VVS-uddannet arbejder du med vand, varme, gas og ventilation. Du kan specialisere dig inden for flere forskellige områder, herunder varme, sanitet, tagdækning og ventilation.
KLIK HER

Metal

Automatik- og procesuddannelsen
På uddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maskiner til produktion.
KLIK HER

Service

Ejendomsservicetekniker
En ejendomsservicetekniker passer og vedligeholder bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration.
KLIK HER
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes